Sürdürülebilirlik

Nette sıfır” anlamına gelen “net zero”, günlük yaşam faaliyetlerinin sonucunda havaya salınan sera gazlarının olabildiğince azaltılması ve geriye kalan sera gazı miktarının havadan elimine edilmesini açıklayan çok önemli bir ifadedir. 

Bir şirket; faaliyetlerinden dolayı açığa çıkan karbondioksidi ağaç dikerek azaltabildiği gibi, yeşil enerji kullanmak gibi faydalı yöntemlere başvurarak sürecin başında sera gazı emisyonu oluşmasını da önleyebilmektedir. 

Avrupa Birliği, 2050’ye kadar “iklim nötr”, başka bir deyişle nette sıfır sera gazı emisyonuna sahip olmayı hedeflemektedir.

Bitki Bazlı Ham Maddemiz

Ham maddemiz, şeker kamışı bazlı biopolimer/bioplastiktir. 

Şeker kamışının ezilmesi sonucu ilk iki adımda elde edilen şeker kamışı suyu şeker, sonraki üç adımdan elde edilen şeker kamışı suyu ve posası ise ham maddemizin üretimi için kullanılmıştır. 

Bardaklarımızın yaklaşık %99 oranında bitki bazlı olduğu, üçüncü parti tarafından yapılan test ile doğrulanmıştır.